Please enable Javascript
ОХО како национален координатор на интернационалните програми на светската Фондација за еколошка едукација (ФЕЕ) ги реализиран програмите Еко-училиште, односно Еко-градинка, во воспитно-образовниот систем во Р. Македонија. Еко-училиште, односно Еко-градинка е училиште или градинка кое ги има усвоено заштитата на животната средина и еколошката едукција како основни вредности во своето работење.

Categories